10 sierpnia 2014

Kulikowe Pole

Pocztówka z Rosji.
Przebyła 1335m km w ciągu 16 dni.
Wysłana w miejscowości Widnoje k/Moskwy.
Widnoje niechlubnie słynie z tego, że tu, na terenie klasztoru Św. Katarzyny istniało tajne i najcięższe więzienie śledcze NKWD, tzw. Suchanówka. Na szczęście to już historia i klasztor pełni swą normalną funkcję.


A pocztówka przedstawia tzw. Kulikowe Pole. Kulikowe Pole to równina położona w widłach rzek Don i Niepriadwa, i miejsce bitwy z roku 1380 między wojskami ruskimi i tatarską Złotą Ordą. Zwycięstwo w tej bitwie było momentem przełomowym w dziejach ówczesnej Rusi i zapoczątkowało proces wyzwalania się państwa moskiewskiego spod jarzma tatarskiego.
W miejscu bitwy znajduje się cerkiew dedykowana zwycięzcom i pomnik upamiętniający tamte wydarzenia. Tutaj też odbywają się inscenizacje przypominające przebieg bitwy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz